Boekingsvoorwaarden

©  Europagaai – Schoorlactief

Boeken

Boeken kun je via onze website. Tot 10 weken voor de eerste activiteiten-/cursusdag kun je binnen 7 dagen na de boekdatum zonder kosten annuleren. Bij versturing van het boekingsformulier verklaar je akkoord te gaan met de door ons gestelde voorwaarden en ben je verplicht de betalingen te voldoen. Ook kun je via een e-mail eerst een optie plaatsen. Je moet ons dan binnen de gestelde optietermijn laten weten of je optie al dan niet moet worden omgezet in een definitieve boeking.

Betaling

Zodra wij het boekingsformulier hebben ontvangen, is je boeking definitief en krijg je een factuur/boekingsbevestiging plus reisinformatie en routebeschrijving toegestuurd. Gelijktijdig met de boeking of uiterlijk binnen 7 dagen erna dient een aanbetaling te zijn overgemaakt. Dit moet onder vermelding van het factuurnummer naar ons IBAN rekeningnummer NL28 RABO 0358 5131 03 – t.g.v. Europagaai. Heereweg 57 te Schoorl. Je bankafschrift is de betaalbevestiging.

De aanbetaling bij een kajakcursus is minimaal € 50.00 per persoon. Je mag ook het gehele bedrag in een keer voldoen. Bij een groepsactiviteit van Schoorlactief is de aanbetaling 20% van de facturatie. Het gehele bedrag dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus of activiteit door ons te zijn ontvangen. Boek je binnen 4 weken voor aanvang van de cursus, dan dien je de gehele reissom in een keer te voldoen.

Voorwaarden deelname

Deelname geschiedt op eigen risico. Om deze risico’s te dekken dien je een passende reisverzekering af te sluiten voor risicosporten. Deelnemers moeten in goede gezondheid verkeren en bij deelname aan wateractiviteiten kunnen zwemmen. Deelnemers dienen aanwijzingen van de instructeurs op te volgen. Door ondertekening van het boekingsformulier verklaar je akkoord te gaan met deze voorwaarden. Tevens verklaar je gezond te zijn en er van bewust te zijn dat wildwaterkajakken, brandingkajakken, rafting en mountainbiking onder de ‘risicosporten’ vallen. Ook aan deelname aan de overige activiteiten die wij aanbieden zijn risico’s verbonden. Bij minderjarige deelnemers moeten ouders of voogd het boekingsformulier mede ondertekenen. Deelnemers onder de 16 jaar kunnen alleen onder begeleiding van een meerderjarige meedoen.

Reisverzekering

Een reisverzekering in het buitenland is met uitzondering van de Benelux en Duitsland verplicht en een annuleringsverzekering wordt nadrukkelijk geadviseerd.Bij deelname aan een cursus of activiteit in het buitenland dient men met uitzondering voor de Benelux en Duitsland, een passende reisverzekering  te hebben waarin deelname aan de activiteit waarvoor ingeschreven is door de verzekering gedekt wordt. We raden je ook zeer nadrukkelijk aan om een annuleringsver¬zekering af te sluiten. 

Let er op dat in de reisverzekering die je afsluit het wildwaterkajakken en/of brandingkajakken (“risico of uitdagende sporten”) gedekt zijn.

Aansprakelijkheid

Europagaai, Schoorlactief en/of medewerkers daarvan aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, schade en/of lichamelijk letsel welke de deelnemer mocht lijden tijdens deelname aan een cursus, activiteit of gezamenlijk koken of het verblijf op locatie in het kampement of paviljoen. Zij zal niet als organisator aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade, geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmacht situatie dan ook. Europagaai, Schoorlactief, behouden zich het recht voor bij calamiteiten, onvoorziene omstandigheden of te weinig inschrijvingen de cursus of activiteit te annuleren. Bij annulering door te weinig inschrijvingen wordt het deelname-/cursusgeld geheel of gedeeltelijk zonder het recht op schadevergoeding terug betaald. Bij natuurrampen en onvoorziene omstandigheden wordt het deelname-/cursusgeld niet terugbetaald en is er geen recht op schadevergoeding. Deelnemers met een annuleringsverzekering kunnen hun verzekeringsmaatschappij verzoeken het deelname-/cursusgeld en de geleden schade te vergoeden. 

Deelnemers kunnen aansprakelijk gesteld worden bij vermissing en/of wanneer zij door nalatigheid en/of opzet schade aanrichten aan het door Europagaai beschikbaar gestelde materiaal of het materiaal van derden.

Portretrecht 

Bij deelname aan een Europagaai cursus of activiteit kunnen wij niet voorkomen dat er tijdens een cursus beeldmateriaal wordt gemaakt waarop instructeurs, deelnemers en andere personen zichtbaar zijn en dat dit beeldmateriaal via de verschillende media gedeeld of verspreid wordt. Bij aanvang van een cursus kun je in algemeenheid aangeven als je niet zichtbaar op beeldmateriaal wil zijn.

Annuleren / wijzigen door deelnemers

Tot 10 weken voor de eerste activiteiten-/cursusdag die plaats vindt in Europa, kun je binnen 7 dagen na de boekdatum zonder kosten annuleren. Annuleer je na 7 dagen en is het totale boekingsbedrag per persoon hoger dan € 100,-, dan wordt het totaalbedrag zonder eventuele kortingen gehalveerd en onder aftrek van eventuele uitbestede of gemaakte kosten terug gestort. De datum waarop Europagaai de schriftelijke annulering ontvangt geldt als annuleringsdatum. Annuleer je binnen 10 weken voor aanvang van de cursus/activiteit of betreft het een  cursus/activiteit buiten Europa, dan vervalt het recht op terugbetaling. Een annulering kan tot gevolg hebben dat door het ontstaan van te weinig deelnemers een instructeur niet ingedeeld kan worden of dat een deel van de cursus of de gehele cursus niet door zou kunnen gaan. Het is niet acceptabel dat het risico en de gevolgen van een annulering nadelig is voor andere deelnemers, instructeurs of Europagaai. 

Wij raden nadrukkelijk aan om een annuleringsverzekering af te sluiten!

Omboeken

Omboeken van een cursus of activiteit naar een andere datum of locatie is in principe niet mogelijk als de andere deelnemers, de instructeur of Europagaai hierdoor gedupeerd worden. Is dit niet het geval dan kan Europagaai mits het in de planning past, onder de hiernavolgende voorwaarden eventueel met een omboeking akkoord gaan.

 • Er kan alleen worden omgeboekt naar een cursus in hetzelfde boekjaar en waarvan vast staat dat de cursus door gaat. 
 • Bij een omboeking tot 10 weken voor de aanvangsdatum wordt 10% kosten over het oorspronkelijke factuurbedrag berekend met een minimum van € 20,-.
 • Is de omboeking tot 8 weken voor aanvangsdatum, dan wordt 25% kosten over het oorspronkelijke factuurbedrag berekend met een minimum van € 50,-.
 • Bij een omboeking binnen 8 weken voor aanvangsdatum wordt 50% kosten over het oorspronkelijke factuurbedrag berekend met een minimum van € 100,-.
 • Het overdragen van korting(en) kan alleen als deze voor zowel de geboekte als omgeboekte cursus van toepassing was/is.
 • Bij een prijsverhogend verschil is er een bijbetaling en bij een prijs verlagend verschil is er geen terugbetaling.

Groepsindeling

Het indelen van cursusgroepjes wordt ter plekke op de cursus door de instructeurs bepaald. Met een opgegeven niveau of voorkeur kan rekening worden gehouden maar hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De veiligheid en beste indeling qua niveau zijn bij een groepsindeling het meest bepalend.

Gegevens Europagaai

Europagaai / Schoorlactief
Heereweg 57
1871EC Schoorl 
Nederland

Tel: 0031(0)72.509.4000  
Mobiel: 0031(0)6.512.59.603 
Fax: 0031(0)72.509.4176

KvK.: 07100245
BTW: NL001275509B54 
IBAN: NL.28.RABO.0358.5131.03 
BIC: RABONL2U 

Veiligheidskeurmerk: KayakLevel gecertificeerd
Gediplomeerd: NKB- en/of KL-instructeur met geldig EHBO 
Kwaliteitskeurmerk: TOPNORM gecertificeerd


Covid-19 / Corana regels

Er is veel mogelijk, maar hou rekening dat door verandering in situaties een alternatief of annulering met terugbetaling soms onontkoombaar is.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van de RIVM regels in Nederland maar ook lokaal / landelijk vastgestelde regelgeving omtrent COVID-19 in het buitenland. Houd de actuele regelgeving in de gaten op de reiswijzer van de ANWB en Nederlandwereldwijd.  

 • Europagaai hanteert een 100% terugbetalingsbeleid als door negatiefreisadvies of gesloten landsgrenzen een cursus op voorhand alsnog geannuleerd moet worden of als ondanks een QR-code check waarvan de uitslag negatief is toch een quarantaine verplichting is vereist.
 • Dit terugbetalingsbeleid geldt tot 2 dagen voor de aankomst dag van de cursus.
 • Daarna en ook in alle andere gevallen gelden onze standaard voorwaarden.
 • Een goede reisverzekering is met uitzondering van de Benelux en Duitsland verplicht en een annuleringsverzekering ten zeerste aan te raden.

Europagaai organiseert de kajakcursussen. De reis en het verblijf regel jezelf. Wel hebben wij op de camping waar we verzamelen al voldoende kampeerplek voor jou en eventuele medereizigers gereserveerd. Naast een tent of caravan is ook een camper geen probleem. Heb je de voorkeur voor een appartement, huisje of stacaravan? Neem dan zelf contact op met de betreffende campingbaas.

Lees hier de algemene informatie over onze cursussen wildwaterkajakken.

Informatie omtrent het samen zijn op de camping

 • Als vanuit de overheidsregels groepsvorming beperkt wordt bieden wij vanuit Europagaai géén gezamenlijk koken en eten aan.
 • Voor wie dat wil is het wel mogelijk om ter plekke met de instructeurs en andere deelnemers en het beschikbare kookgerei onderling zelf het gezamenlijke kookgebeuren te regelen. Het is echter wel raadzaam om in dat geval ook zelf wat kookspullen mee te nemen.
 • Op verschillende locaties zijn tafels, banken, een koelkast en keukengerei aanwezig. Informeer hier naar als je daar gebruik van wil maken.

Informatie omtrent het carpoolen naar de in-/uitstappunten

 • Het is onontkoombaar om gezamenlijk auto’s om te rijden naar de in-/uitstappunten.
 • Als mondkapje en desinfecterende hand-gel door de lokale of Nederlandse overheid worden verplicht moet dit zelf worden meegebracht.

Assistentie op het water

Als de lokale of Nederlandse overheid geen onderlinge afstand verplichten is er met uitzondering van de cursussen in het zwembad geen probleem. In het zwembad vragen wij om een QR code en als er wel afstandsbeperking geldt hanteren wij de hieronder omschreven regels.

 • Het assisteren van een drenkeling op 1,5 meter afstand is voor de instructeur geen probleem. Houd er wel rekening mee dat er beperkingen zijn in de mate waarin assistentie kan worden verleend. Bijvoorbeeld bij het legen van een bootje.

Uitgezonderd familieleden en partners die reeds met elkaar in contact staan wordt er in keerwaters zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar gehouden. Overleg dit van tevoren met de instructeur zodat ieders wensen hierbij duidelijk zijn.

De instructeur bepaalt welke maatregelen er nodig zijn om zoveel mogelijk aan de 1,5 meter afstand regel te kunnen voldoen. Hieronder volgen een aantal mogelijke aspecten waar je rekening mee moet houden.

 • Er kan onder het groepsniveau worden gevaren.
 • Soms kunnen kleine keerwaters worden vermeden en wordt er wat meer afgevaren.
 • Er kan wat vaker in structuur worden gevaren of om de beurt.
 • Er kan soms opgesplitst met kleine groepjes in dagdelen worden gevaren

Wanneer blijft je op de camping en doe je niet mee aan de cursus?

 • Als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Als je in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.

Europagaai op Instagram

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  Aanmelden