Boekingsvoorwaarden

©  Europagaai

Boeken

Boeken kun je via onze website. Tot 10 weken voor de eerste activiteiten-/cursusdag kun je binnen 7 dagen na de boekdatum zonder kosten annuleren. Bij versturing van het boekingsformulier verklaar je akkoord te gaan met de door ons gestelde voorwaarden en ben je verplicht de betalingen te voldoen. Ook kun je via een e-mail eerst een optie plaatsen. Je moet ons dan binnen de gestelde optietermijn laten weten of je optie al dan niet moet worden omgezet in een definitieve boeking.

Betaling

Zodra wij het boekingsformulier hebben ontvangen, is je boeking definitief en krijg je een factuur/boekingsbevestiging plus reisinformatie en routebeschrijving toegestuurd. Gelijktijdig met de boeking of uiterlijk binnen 7 dagen erna dient een aanbetaling te zijn overgemaakt. Dit moet onder vermelding van het factuurnummer naar ons IBAN rekeningnummer NL – t.g.v. Europagaai. Dorpsweg 6, 1697KA Schellinkhout. Je bankafschrift is de betaalbevestiging.

De aanbetaling bij een kajakcursus is minimaal € 50.00 per persoon. Je mag ook het gehele bedrag in een keer voldoen. Bij een groepsactiviteit is de aanbetaling 20% van de facturatie. Het gehele bedrag dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus of activiteit door ons te zijn ontvangen. Boek je binnen 4 weken voor aanvang van de cursus, dan dien je de gehele reissom in een keer te voldoen.

Voorwaarden deelname

Deelname geschiedt op eigen risico. Om deze risico’s te dekken dien je een passende reisverzekering af te sluiten voor risicosporten. Deelnemers moeten in goede gezondheid verkeren en bij deelname aan wateractiviteiten kunnen zwemmen. Deelnemers dienen aanwijzingen van de instructeurs op te volgen. Door ondertekening van het boekingsformulier verklaar je akkoord te gaan met deze voorwaarden. Tevens verklaar je gezond te zijn en er van bewust te zijn dat wildwaterkajakken, brandingkajakken, rafting en mountainbiking onder de ‘risicosporten’ vallen. Ook aan deelname aan de overige activiteiten die wij aanbieden zijn risico’s verbonden. Bij minderjarige deelnemers moeten ouders of voogd het boekingsformulier mede ondertekenen. Deelnemers onder de 16 jaar kunnen alleen onder begeleiding van een meerderjarige meedoen.

Reisverzekering

Een reisverzekering in het buitenland is met uitzondering van de Benelux en Duitsland verplicht en een annuleringsverzekering wordt nadrukkelijk geadviseerd.Bij deelname aan een cursus of activiteit in het buitenland dient men met uitzondering voor de Benelux en Duitsland, een passende reisverzekering  te hebben waarin deelname aan de activiteit waarvoor ingeschreven is door de verzekering gedekt wordt. We raden je ook zeer nadrukkelijk aan om een annuleringsver¬zekering af te sluiten. 

Let er op dat in de reisverzekering die je afsluit het wildwaterkajakken en/of brandingkajakken (“risico of uitdagende sporten”) gedekt zijn.

Aansprakelijkheid

Europagaai en/of medewerkers daarvan aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, schade en/of lichamelijk letsel welke de deelnemer mocht lijden tijdens deelname aan een cursus, activiteit of gezamenlijk koken of het verblijf op locatie in het kampement of paviljoen. Zij zal niet als organisator aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade, geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmacht situatie dan ook. Europagaai, behoudt zich het recht voor bij calamiteiten, onvoorziene omstandigheden of te weinig inschrijvingen de cursus of activiteit te annuleren. Bij annulering door te weinig inschrijvingen wordt het deelname-/cursusgeld geheel of gedeeltelijk zonder het recht op schadevergoeding terug betaald. Bij natuurrampen en onvoorziene omstandigheden wordt het deelname-/cursusgeld niet terugbetaald en is er geen recht op schadevergoeding. Deelnemers met een annuleringsverzekering kunnen hun verzekeringsmaatschappij verzoeken het deelname-/cursusgeld en de geleden schade te vergoeden. 

Deelnemers kunnen aansprakelijk gesteld worden bij vermissing en/of wanneer zij door nalatigheid en/of opzet schade aanrichten aan het door Europagaai beschikbaar gestelde materiaal of het materiaal van derden.

Portretrecht 

Bij deelname aan een Europagaai cursus of activiteit kunnen wij niet voorkomen dat er tijdens een cursus beeldmateriaal wordt gemaakt waarop instructeurs, deelnemers en andere personen zichtbaar zijn en dat dit beeldmateriaal via de verschillende media gedeeld of verspreid wordt. Bij aanvang van een cursus kun je in algemeenheid aangeven als je niet zichtbaar op beeldmateriaal wil zijn.

Annuleren / wijzigen door deelnemers

Tot 10 weken voor de eerste activiteiten-/cursusdag die plaats vindt in Europa, kun je binnen 7 dagen na de boekdatum zonder kosten annuleren. Annuleer je na 7 dagen en is het totale boekingsbedrag per persoon hoger dan € 100,-, dan wordt het totaalbedrag zonder eventuele kortingen gehalveerd en onder aftrek van eventuele uitbestede of gemaakte kosten terug gestort. De datum waarop Europagaai de schriftelijke annulering ontvangt geldt als annuleringsdatum. Annuleer je binnen 10 weken voor aanvang van de cursus/activiteit of betreft het een  cursus/activiteit buiten Europa, dan vervalt het recht op terugbetaling. Een annulering kan tot gevolg hebben dat door het ontstaan van te weinig deelnemers een instructeur niet ingedeeld kan worden of dat een deel van de cursus of de gehele cursus niet door zou kunnen gaan. Het is niet acceptabel dat het risico en de gevolgen van een annulering nadelig is voor andere deelnemers, instructeurs of Europagaai. 

Wij raden nadrukkelijk aan om een annuleringsverzekering af te sluiten!

Omboeken

Omboeken van een cursus of activiteit naar een andere datum of locatie is in principe niet mogelijk als de andere deelnemers, de instructeur of Europagaai hierdoor gedupeerd worden. Is dit niet het geval dan kan Europagaai mits het in de planning past, onder de hiernavolgende voorwaarden eventueel met een omboeking akkoord gaan.

  • Er kan alleen worden omgeboekt naar een cursus in hetzelfde boekjaar en waarvan vast staat dat de cursus door gaat. 
  • Bij een omboeking tot 10 weken voor de aanvangsdatum wordt 10% kosten over het oorspronkelijke factuurbedrag berekend met een minimum van € 20,-.
  • Is de omboeking tot 8 weken voor aanvangsdatum, dan wordt 25% kosten over het oorspronkelijke factuurbedrag berekend met een minimum van € 50,-.
  • Bij een omboeking binnen 8 weken voor aanvangsdatum wordt 50% kosten over het oorspronkelijke factuurbedrag berekend met een minimum van € 100,-.
  • Het overdragen van korting(en) kan alleen als deze voor zowel de geboekte als omgeboekte cursus van toepassing was/is.
  • Bij een prijsverhogend verschil is er een bijbetaling en bij een prijs verlagend verschil is er geen terugbetaling.

Groepsindeling

Het indelen van cursusgroepjes wordt ter plekke op de cursus door de instructeurs bepaald. Met een opgegeven niveau of voorkeur kan rekening worden gehouden maar hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De veiligheid en beste indeling qua niveau zijn bij een groepsindeling het meest bepalend.

Gegevens Europagaai

Europagaai
Dorpsweg 6
1697KA Schellinkhout 
Nederland

KvK.: 88118681
BTW: NL864509066B01
IBAN: NL21 TRIO 0320 5760 27
BIC:  TRIONL2U

Veiligheidskeurmerk: KayakLevel gecertificeerd
Gediplomeerd: NKB- en/of KL-instructeur met geldig EHBO 

Europagaai op Instagram

    Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

    Aanmelden